Радна група за решавање проблема у предшколству формирана при Влади Републике Србије данас 11.03.2021. је после дужег времена одржала састанак и отворила многа текућа питања а на основу Анкете у предшколским установама Србије:

 1. Процес и поступак при расписивању конкурса за радна места а на основу дописа министра Ружића из децембра 2019 год.
 2. Да ли касне исплате зарада и колико месеци
 3. Kаква је ситуација са проширивањем капацитета објеката за смештај деце – изградња нових вртића
 4. Да ли су признати коефицијенти дошколованим радницима
 5. Бенифицирани радни стаж у предшколским установама

Закључак

 1. У многим установама је завршен поступак запошљавања – расписивања конкурса за запослене на неодређено време, у неким је у току а има и локалних самоуправа које још нису поднеле захтев за одобрење – пријем запослених у радни однос с обзиром да је укинута Уредба о забрани запошљавања. У већем броју Установа су директори преко Kомисија за пријем запослених испоштовали препоруку да се један од битних критеријума узме у обзир а то је време проведено у раду у Установи на одређено време, иако то Закон не препознаје као обавезу. У другим Установама је поступак пријема у току а они који то још нису учинили морају то урадити што пре.
 2. У неколико Предшколских установа у Србији оснивач касни са исплатом зарада: Смедеревска Паланка, Бела Паланка, Сјеница, Нови Пазар и Врбас по неколико месецу.

Представник Министарства за финансије је потврдио да је ТИМ Општинама на основу одлуке у августу 2019. год. исплаћена помоћ из Буџетских резерви за текуће обавезе и да су Локалне самоуправе морале од тих средстава да исплате сва заостала примања радницима. Договорено је да Министарство за локалну самоуправу провери ове чињенице и виде разлоге због чега то неки нису урадили и да за следећи састанак обавесте Радну групу.

 1. Што се тиче проширења капацитета т. ј.изградње нових вртића, помоћник министра просвете је изнео податке да ће се у Србији изградњом нових вртића моћи сместити око 17000 деце у 35 општина и градова и самим тим дати шансу многима за ново запослење.
 2. Локалне самоуправе као Оснивачи морају да планирају и обезбеде средства за све оне који су се дошколовали с тим да послодавац мора да води рачуна при изради Систематизације радних места где за једно радно место не може да стоји више од две стручне спреме јер то Закон о раду у чл.24 не дозвољава.
 3. Представница Министарства за рад и социјална питања је рекла да је упозната са Иницијативом Синдиката коју су поднели за увођење бенифицираног стажа у Предшколским установама и изнела да је сам поступак веома скуп и да би трошак поступка морао да сноси сам послодавац. Оно што је у процесу поступка који они воде је преиспитивање права оних којима је тренутно признато то право те да би укидањем неких права се самим тим направио и простор за остваривање истог права и запослених у Предшколским установама.
 4. Што се топлог оброка и регреса тиче а који се не исплаћује запосленима констатовано је да то није само проблем у образовању него и у осталим делатностима те да ће се овај проблем решавати на нивоу државе као највише истанце. Синдикат је скренуо пажњу на велик број тужби по овом питању, а што има основ и да треба што пре наћи решење за исто јер ће тужбе направити много веће трошкове Оснивачима.

За следећи састанак је договорено да се отворе и друга питања, те вас молим да на маил или вибер председнику Одбора синдиката предшколаца пошаљете ваше примедбе и предлоге како би припремили Агенду за следећи састанак.