На иницијативу три репрезентативна синдиката, данас 4. новембра 2020. године одржан је састанак са новим министром просвете, науке и технолошког развоја, господином Бранком Ружићем.

Министру смо пожелели успешну сарадњу са синдикатима, али гледајући мандатни период ове владе, мислим да ћемо се више бавити проблемима са епидемијом ковида, него са горућим проблемима у образовању: ниске зараде, неједнака цена рада у образовању, платне групе и разреди, компресија плата, неисплаћивање новогодишњих награда, топли оброк и регрес, смањивање броја ученика по одељењима, вредновање звања и рад у огромним групама преко норматива у предшколским установама итд.

Предочили смо проблем са компресијом плата од првог до четвртог степена, који изазива злоупотребу боловања и мањак квалификованих радника (кувара) у студентским центрима, док у школама ствара незадовољство административно-финансијских и других радника.

Посебно смо указали на проблем са расписивањем конкурса за 11500 места, где бележимо све више случајева запошљавања по разним основама, да су директори то искористили да учврсте своје позиције у локалној власти, а неки пак да прошире круг своје фамилије запослене у школи. Такве случајеве свакако пријављујемо, јер смо се годинама залагали за укидање Уредбе о забрани запошљавања и дочекали да људи који су дуги низ година радили по уговорима, сада остану без посла.

Навели смо и проблем са неплаћањем запослених који у одељењима имају децу по ИОП-у, о најављеним тужбама, те да ресорно министарство мора заузети јасан став о томе и да се запосленима плати накнада по Уредби о коефицијентима.

У вези са најавом председника Републике и премијерке о повећању плата у јавном сектору, данас нисмо могли да добијемо никакав одговор од министра, али повећање минималца од 6,6% диктира нов однос вредновања рада од најниже до највише плате који је накада био у размери 1 : 3 у основном и средњем образовању и 1 : 5 у високом. Данас је тај однос нижи од 1 : 2.

На крају, нови министар просвете је изјавио да се слаже да ПКУ за високо образовање продужимо за две године, до 2022.када истичу остали колективни уговори у делатностима образовања.