Дана, 17.10.2019.године одржан је састанак у Министарству просвете, науке и технолошког развоја на коме су присуствовали министар Младен Шарчевић и помоћник министра Милош Благојевић. У име Синдиката образовања Србије састанку су присуствовале председница Валентина Илић и правна саветница Николина Маљковић. На иницијативу председнице Валентине Илић, састанку је присуствовао и министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Зоран Ђорђевић.

На састанку је предочен дугогодишњи проблем око непотписивања Посебног колективног уговора за високо образовање, као и примедбе министарства учесника у преговорима које се односе на права која већ уживају остали запослени у основном, средњем образовању као и ученичком и студентском стандарду. Главна примедба свих министарстава, односи се на одредбу члана 51. Посебног колективног уговора, односно на право председника синдикалних организација на увећану плату 12%.  Министар за рад је образложио примедбу на наведени члан, у смислу да је противан члану 211.Закона о раду који је прописао плаћене часове председницима репрезентативних синдиката, те да је идеја да се убудуће  у свим колективним уговорима које предвиђају ово право, оно укине. Такође је изложио да он неће имати ништа против уколико Министарство финансија прихвати да се финансира увећана плата председницима синдикалних организација. Председница Валентина Илић је посебно нагласила да нема разлога да се председницима синдикалних организација у високом образовању ускрати право које већ постоји у посебним колективним уговорима за основно, средње образовање као и ученички и студентски стандард, имајући у виду да то није велики  трошак за државу јер већина председника припада ненаставном особљу  са чиме се сложио и министар Шарчевић.

На крају састанка је договорено да министар Шарчевић обави разговор са минстром финансија Синишом Малим, како би постигли договор да се наведено право на увећану плату председницима синдикалних организација одобри, чиме би коначно уклонили главну примедбу свих министарстава и коначно потписали Посебан колективни уговор за  високо образовање.