Нови квалитет у синдикалном раду – три регионална центра у заједничким активностима

У Параћину је у хотелу „Петрус“ од 18. до 20. октобра 2019. одржан семинар за синдикалне активисте из три Регионална центра Синдиката образовања Србије – Јабланичког, Поморавског и Браничевског округа. Преко четрдесет учесника се током семинара упознало са актуелним питањима синдикалног деловања у протеклом периоду, о чему их је обавестила председница Синдиката образовања Србије Валентина Илић. Секретар СОС Миодраг Камперелић је изложио обавезе председника синдикалних организација у ажурирању базе података и њеном значају за функционисање организације и припремама за предстојеће изборе у синдикалним организацијама, као и праћење кретања структуре нашег чланства. Све већи број чланова синдиката одлази у пензију, а тежиште активности наше организације треба да буде на привлачењу у чланство нових, младих чланова. У дискусији је истакнуто да је већина младих у несигурном радном статусу и да је рад на одређено време многима препрека за укључивање у рад синдиката.

Доста је било информација и дискусија о улози синдиката у распоређивању технолошких вишкова, о чему су известили представници нашег синдиката у подгрупама – Александар Ничић, Милан Јовановић и Маргита Петковић. Већина проблема се сада решава прихватањем препорука подгрупа, а уколико и даље остају нерешени проблеми, они се прослеђују централној групи, у којој је представник Валентина Илић, која је истакла да је сваке године све мање технолошких вишкова, смањен је и број наставника без норме, као и оних са непуним нормама. И даље је основни проблем 22.000 наставника који раде по уговорима, а поново је одложено укидање забране запошљавања до краја наредне године. Треба начи начин да се они привуку у синдикат, а то може само бенефитима који ће бити на располагању члановима синдиката, а не свим запосленима, како је то до сада било.

Представница синдикалне организације из ПУ „Бамби“ из Параћина Ивана Шћепановић је истакла да је синдикат место где се бране права запослених и да они то успешно раде, те је изложила њихово искуство како су привукли колеге у чланство у синдикату и које су све успехе до сада постигли. Основа је поверење у руководство које води синдикалну организацију, као и спремност да се побуне против незаконитог поступања и за остварење законом гарантованих права.

О синдикалном активизму и резултатима говорио је Првослав Цинцовић, који је у протеклих неколико година организовао више синдикалних организација на територији Поморавског округа и који је у промоцији Синдиката образовања Србије показао веома лепе резултате у привлачењу нових чланова. Доследност у заступању чланства уз подршку регионалног центра и руководства Синдиката образовања Србије довела је до заједничке акције у остваривању права запослених на надокнаду за превоз, што је до сада био велики проблем у општини Параћин.

Потом су учесници присуствовали акредитованом семинару за стручно усавршавања наставника и стручних сарадника о радно – правном положају, правима и обавезама запослених у образовању, који су реализовале Драгана Карапанџић – Стефановић, правница у Регионалном центру Лесковац и Борка Вишнић. Учесници су показали велику заинтересованост да сазнања са семинара покажу кроз занимљиве примере из праксе и у радним групама укажу на примену процедура и заштите права запослених, са посебним нагласком на задатке синдикалних председника. Такође је указано и на примере лоших међуљудских односа у неким школама које су последица неадекватног руковођења, којим се ускраћује могућност за квалитетан образовно – васпитни рад наставника са децом и школа као институција губи углед који је имала.

Заједнички семинари сва три РЦ, као инфраструктуре Синдиката образовања Србије, показали су се као добар начин да сваки пут нови представници имају могућност да размене искуства, сазнају нешто ново и кроз рад семинара и дружење покажу предности оваквог синдикалног организовања и повезивања.

Б. Вишнић