Сигурност посла је основа за академске слободе

Синдикални представници из високог образовања 20 европских земаља су истакли током расправе на редовном састанку Европског комитета за високо образовање (HERSC), одржаном 21-22. фебруара у Бриселу, да је сигурност посла веома битна у високом образовању. На основу Резолуције коју је HERSC предложио Специјалној конференцији ETUCE у Атини, на овом састанку су расправљали о изазовима који се односе на очување академске слободе, као и начинима за јачање основних вредности у високошколским институцијама широм Европе. Након успешне размене мишљења, чланови HERSC-a су истакли да су главна претња академском особљу несигурни уговори, који спречавају академце да спроводе независна истраживања, као и да су забринути што финансирање из приватног сектора веома снажно утиче на истраживања која се реализују. Такође су истакли питања бирократских обавеза које им троше много времена, што предаваче и истраживаче спречава да се фокусирају на свој академски и педагошки рад и подвукли да питања ауторских права у вези са он – лине предаавањима, такође забрињавају.

Да би се борили против таквих претњи, чланови HERSc-а су предложили конретне примере индикатора и начина за мерење академских слобода – прикупљања статистичких података о проценту предавача и наставника са штетним уговорима, односу јавног и приватног финансирања у високошколским институцијама, броју именованих или изабраних чланова универзитетских одбора и о количини времена које се односи на административне задатке у поређењу са академским и педагошким задацима.

У раду састанка је учестовао представник опсерваторије Магна карта, Давид Лок, који је чланове обавестио о пројекту чији је циљ да развије приручник који ће помоћи универзитетима у примени и евалуацији њихових кључних вредности. Представник Европске студентске уније је обавестио о раду о групи за праћење Болоњског процеса и посебно нацрту принципа и водича за унапређење социјалне димензије Болоњског процеса. Чланови HERSC-а су такође обавештени о изазовима у вези са Европском агенцијом за осигурање квалитета, главним дешавањима у Болоњском процесу, као и активностима у оквиру радне групе за социјални дијалог у високом образовање и Интернационали образовања.

Током састанка, чланови су подржали активности синдиката високог образовања из Летоније и њихове захтеве за унапређење положаја високог образовања, као и француског синдиката у протесту због огромног повећања школарина за студенте који долазе из иностранства.