У Сарајеву је 13 -15. фебруара 2019. године у организацији Самосталног синдиката основног образовања и одгоја Федерације Босне и Херцеговине и Fondacije Fridrih Ebert Štiftung одржан Округли сто са темом Синдикална права и слободе и радно законодавство у области образовања и Босни и Херцеговини и региону. Циљ Округлог стола био је да се размене искуства и донесу закључци поводом остваривања права и слободе синдикалног организовања, као и радног законодавства у образовању, које у многим ситуацијама омета или искључује реализацију загарантованих синдикалних права.

Поред расправе учесника Округлог стола, двадесетак представника свих синдикалних организација образовања из региона бивше Југославије, реализована је и посета мисије ETUCE, са циљем да се стекне увид у остваривање синдикалних права и социјалног дијалога у БиХ и пружи подршка синдикатима образовања. Чланови мисије били су Сузан Флокен, директорка ETUCE, Бранимир Штрукељ, потпредседник ЕТУЦЕ и генерални секретар SVIZ-a, Валентина Илић, председница Синдиката образовања Србије и Борка Вишнић, стручни сарадник у Синдикату образовања Србије.

На Округлом столу су представљени први резултати регионалне студије коју је реализовала организација Променте под називом „Мапирање изазова у образовним политикама земаља Југоисточне Европе“. У студији је саопштен преглед развоја и образовних промена у образовним политикама и системима образовања у осам земаља Југоисточне Европе. Најуспешније промене, мерене међународним тестирањима, десиле су се у Словенији, док су остале земље у различитим фазама и постигнућима у реформи образовних система.

Након завршеног Округлог стола одржана је конференција за медије, на којој су представници синдиката образовања из региона пружили пуну подршку колегама из ФБиХ у њиховој борби за очување независне, према чланству одговорне синдикалне организације за ефикасан социјални дијалог и узајамно уважавање социјалних партнера.

Сузан Флокен је истакла да Европска унија гарантује слободу синдикалног организовања и деловања, а да је социјални дијалог о најважнијим питањима основни инструмент који функционише и примењује се у ЕУ, а и свим другим земљама које су на путу ка ЕУ.“Социјални дијалог је један од четири основна стуба социјалне политике ЕУ“, нагласила је Сузан Флокен. Владе земаља потенцијалних кандидата за ЕУ треба да промовишу дијалог са социјалним партнерима и стварају окружење за подршку демократским и независним синдикалним покретима.

Током боравка у Сарајеву, чланови мисије су се састали и са потпредседницом Владе Федерације БиХ, представницима делегације Европске уније у Б и Х, као и представницима Владе Кантона Сарајево, у ком социјални дијалог функционише захваљујући позитивном ставу читаве Владе према синдикатима. Председник Самосталног синдиката основног образовања и одгоја и председник Савеза самосталних синдиката ФБиХ Селведин Шаторовић је обавестио представнике делегације ЕУ о мерама којима Влада ФБиХ спречава легално функционисање синдиката, као и чињеници да Социјално – економско веће не функционише више од  петнаест месеци, да се не утврђује минимална цена рада и да је тиме социјални дијалог потпуно искључен, а легално изабрани представници синдиката онемогућени у свом раду и представљању запослених.

Посета је наишла на велику медијску пажњу у Сарајеву,а ETUCE наставља да прати ситуацију у вези са положајем синдиката и стања социјалног дијалога.

Б.В.