ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
МИНИСТАР МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

 

Овим путем обраћамо Вам се  у вези са е-mailom  који смо добили 02.05.2020.године у коме  нас између осталог и обавештавате да због неопходности придржавања мера заштите у згради Владе, преставници Синдиката неће учествовати на састанку који је заказан за 05.05.2020.године.

Наиме, репрезентативни синдикати су од самог почетка били укључени  у Рад радне групе за припрему отварања шредшколских установа за боравак деце након прекида ванредног стања, а посебно  имајћи у виду да се овде одлучује и о правима и обавезама запослених у предшколским установама, сматрамо да  је неопходно да и синдикате позовете на наредни састанак, као и да их активно укључите у доношење мера и препорука које ће се односити на почетак рада предшколских установа. Такође напомињемо да је Радна група за предшколско образовање до сада врло успешно сарађивала и да  је решила доста кључних питања везано за проблеме предшколских установа уз активно учешће синдиката, те је неопходно и сада када се решавају кључна питања код организације рада предшколских установа  у условима епидемије covid – 19, укључити и синдикате.

Посебно  истичемо да су и запослени у предшколским установама оправдано забринути јер у последњем допису који је МПНТР упутио директорима установа се не тражи податак о броју хроничних болесника и лица старијих од 60 година, иако је било речи на досадашњим састанцима да такве категорије запослених треба изузети од послова који подразумевају директан контакт са децом

Разлоге који сте навели не оправдава одлуку  да синдикате искључите од присуства на предстојећем састанку, а посебно што ће се на наведеном састанку расправљати о конкретним мерама и препорукама МПНТР, а које ће значајно утицати на обавезе запослених у предшколским установама у новонасталим околностима.

Због свега напред наведеног, сматрамо да ће те схватити озбиљност ситуације пред којом се сви налазимо и да ће те омогућити синдикатима да узму учешће на предстојећем састанку са бар једним представником испред сваког синдиката, како би заједнички  утврдили  коначне мере и препоруке услова под којим ће наставити да раде предшколске установе у Републици Србији.

 

У Београду, 03.05.2020.

Синдикат образовања Србије
Мр Валентина Илић, председница

Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања Србије
Босиљка Јовановић, председница

ГСГРС HE3ABИCHOCТ
проф. др Томислав Живановић, председник