Синдикат образовања Србије има дугогодишњу квалитетну сарадњу и комуникацију са бројним синдикатима из Европе и света кроз међународну сарадњу у којој је препознат као озбиљан партнер у формулисању и спровођењу синдикалне политике у образовању у унапређивању социјалног дијалога и доприноса квалитетном образовању и јачању положаја запослених у образовању.

То се показало и током пандемије COVID-19, када су средином марта затворени образовни системи широм света и настава се преселила у вирутелни простор и друге видове комуникације наставника са ученицима. Одговор наших просветних власти на нове околности био је изузетно ефикасан и уз много напора свих учесника система образовања школска година приведена крају. У бројним онлине конференцијама саопштили смо о одговорима нашег образовног система на до сада недоживљене околности, што је и објављено на сајтовима светске организације Интернационале образовања и европске организације Европског комитета синдиката образовања, као пример добре праксе. Посебно је истакнута сарадња свих чинилаца образовног система, у ком су синдикати, као представници запослених, имали веома важну
улогу, што није био случај у многим, од Србије већим и развијенијим земљама.

Такође, када су предшколске установе средином маја почеле са радом у новим околностима, за многе учеснике онлине конференција била је значајна информација о детаљним припремама и препорукама здравствених и просветних власти о предусловима за безбедан боравак деце и рад запослених у вртићима. Те препоруке смо послали нашим колегама у Француској, Италији, Шведској и другим земљама, које нису биле укључене у припреме за безбедан повратак у предшколске установе.
Припреме за почетак нове школске године у условима пандемије су такође предмет
интересовања и родитеља и запослених у целом свету – како у новим околностима припремити рад у образовним установама и обезбедити безбедан боравак у школи и за децу и запослене, а притом искористити све предности образовног процеса у школи, у комбиновању са онлине наставом. Препоруке и стручна упутства Министарства просвете у сарадњи са Kризним штабом, у којима су разрађени модели организовања наставе који се могу прилагодити капацитетима школа, дају квалитетан основ за безбедан почетак нове школске године. Kонсултације са синдикатима око примене упутстава и могућност допуне предлозима за побољшање услова, веома су значајни у околностима када се у многим земљама још увек не знају модели почетка школске године или запослени о њима сазнају из средстава информисања. Сматрамо да су обављене припреме пред почетак школске године веома садржајне и дају могућност и
простор за избор начина који обезбеђује неометан рад, уз поштовање свих предвиђених мера.
У дневној комуникацији са колегама из региона (еx YU) добили смо уверавања да се код нас најдаље отишло са разрадом мера повратка у образовне установе у условима пандемије, па смо их упознали са предвиђеним упутствима, како би и они могли да их користе у припремама за почетак школске године. Тако смо стручна упутства послали колегама из словеначког синдиката SVIZ, Самосталног синдиката основног образовања Босне и Херцеговине и другима.