МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
БЕОГРАД Нтаљина 22-26

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
БЕОГРАД Киеза Милоша 20

 

Наши чланови су нас обавестили да су обрачунски радници у осиовним и средњим школама добили циркуларни е-mail, којим се допуњује обавештење, које се одиоси на обрачун плата и корекцију преконормиог рада запослених у просвети тако да се плата за јануар месец 2022. године обрачунава по основици која изиоси 3.833,36 динара. Школама је указано да треба да се изврши корекција преконормног рада за:

-16 сати државног празиика;

– 104 сата распуста

– у складу са бројем сати одсуства за сваког запосленог, који је био одсутан, појединачно.

У циркуларном е-mail-у је школама препоручено да треба да изврше корекцију коефицијента за разредно старешииство за 16 сати државног празника и за сате одсуства ако је тих сати било.

По овом обавештењу, приликом обрачуна гтлата запосленима се не рачуна додатак за разредно старешинство у време државиих празника (два радиа дана – 16 сати) и током распуста који је трајао 13 радних дана (104 сата), што иије у складу са законом и ПКУ. Зимски распуст се односи на ђаке, док просветни радници и даЈве обављају своје радие обавезе. С друге стране, да би се овако обрачунала зарада неопходно је да директор установе изда решење запосленом за годишњи одмор, приложи дознаке за боловање или неки други документ као доказ одстуства запосленог са рада.

Просветни радници (наставници и професори) који несумљиво у условима пандемије COVID-а имају реално појачан радни напор и повећан број радиих сати утрошених у циљу одржавања наставе и гвеног квалитета на нивоу који држава очекује су овим обавештењем разочарани, а неки се осећају и превареним, јер фактички кроз исплаћену зараду неће добити повећање које им је одобрено.

Због свега наведеног Синдикат захтева да се преиспитата послато упуство, коригује и омогући просветним радницима да приме увећану зараду у пуном износу, у складу са законом, као и да иам доставите писмено образложење за овакав начин обрачуиа зарада. Иако је увећање зараде од 7% од јануара 2022. године, запосленима у просвети је зарада за јануар 2022. обрачуната у износу који је мањи од децембарске зараде у 2021. години.

Ово је још једна у низу неправилности које изазивају револт запослених у просвети и уколико хитно не предузмете одговарајуће мере Синдикат ће бити приморан да предузме све методе синдикалне борбе ради остваривања основних права запослених.

ПРЕДСЕДНИЦА
мр Валентина Илић

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ