Синдикат образовања Србије, Регионални центар Лесковац, поводом случаја учитељице технолошког вишка у Основној школи „Предраг Девеџић“ у Врањској Бањи, поручује „да је потребно извршити надзор законитости рада установа које су расписале оглас за пријем нових професора разредне наставе“.

Саопштење Синдиката образовања које је потписала Драгана К. Стефановић преносимо у целости и без измена:

Свака одлука о расписивању конкурса за пријем у радни однос која се реализује без претходне сагласности надлежне Радне подгрупе у себи садржи битну повреду поступка, као и погрешну примену материјалног права и као таква не може опстати.

Сматрам да је ту потребно извршити надзор законитости рада установа у складу са важећим прописима и актом Министарства просвете број 112-01-00101/4/2020-15 од 14. децембра 2022. године.

Сагласна сам да се предмет технолошког вишка у Основној школи у Врањској Бањи уступи надлежном инспекцијском органу, имајући у виду да директори установа нису поступили по препоруци Радне подгрупе од 29. марта 2023. године и важећим стручним упутством за праћење ангажовања од 14. августа 2022. године.

Њиме је предвиђено да запослени доставља захтев за преузимање у оној школи у којој жели да заснује радни однос путем преузимања које се врши током целе школске године, пише у саопштењу Синдиката образовања, Регионалног центра Лесковац.

Подсећамо, професор разредне наставе Маја Анђелковић је остала без посла као техолошки вишак у ОШ „Предраг Девеџић“ у Врањској Бањи, а није преузета од стране три врањске школе у којој су професори разредне наставе отишли у пензију, троје у ОШ „Светозар Марковић“ и по двоје у школама „Јован Јовановић Змај“ и „Бранко Радичевић“ где су директори расписали огласе за пријем нових радника.

 

ИЗВОР: ИнфоВРАЊСКЕ