У четвртак, 17. марта Синдикат образовања Србије ће бити домаћин почетног састанка пројекта “Зелене школе”, који се финансира у оквиру програма Erazmus +.

Пројекат има за циљ да подржи учитеље кроз пружање квалитетног образовања које је  у складу са модерним димензијама теме и доприноси развоју писмености у заштити животне средине међу млађим генерацијама. Биће припремљена обука за учитеље у области заштите животне средине. Након курса биће припремљен приручник за учитеље, како би им помогао у примени концепта “зелене школе”, који промовише развој свеобухватне културе заштите животне средине у школској заједници и ствара њихове индивидуалне стратегије наставе.

Партнери у овом пројекту, поред Синдиката образовања Србије (СОС) су: Бугарски синдикат учитеља (SEB – Бугарска) и Федерација слободних синдиката у образовању (FSLI – Румунија)

Кроз пројекат ће се обучити 30 учитеља, који ће ангажовати 750 ученика у еколошким образовним активностима. Након пилотирања менторског модела, резултати ће бити дисеминирани свим члановима три синдиката, што је висе од 250.000 наставника.

За контакт са Синдикатом образовања Србије: Валентина Илић, председница