МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
МИНИСТАР БРАНКО РУЖИЋ

Предмет: иницијатива за измене закона о основном и средњем образовању

На седници Републичког одбора Синдиката образовања Србије одржаној 24. априла 2021. године донета је одлука да се покрене иницијатива за измену Закона о основном образовању и васпитању и Закон о средњем образовању и васпитању, као и да се приликом доношења Стручног упутства о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за наредну школску 2021./2022. годину има у виду оправдана потреба заштите професионалног и радно-правног статуса запослених у установама образовања и васпитања, кроз смањење горње границе броја ученика у одељењу, ако не као универзално, а онда као изузетно законско решење за територије оних школских управа (као што је ШУ Лесковац), које сваке године на листама за преузимање броје више од 300 технолошких вишкова на нивуоу само једног округа. У вези са тим предлажемо:

  1. измене Закона о основном образовању и васпитању члан 31. став 2. и Закона о средњем образовању и васпитању члан 29. став 1. и то у погледу смањења горње границе броја ученика у одељењу са 30 на 24;
  2. измене Стручног упутства о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2021./2022. годину, део упутства „Формирање одељења и група“ у оквиру кога би се такође уредило смањење горње границе броја ученика у одељењу са 30 на 24.

Овим изменама би се унапредио квалитет рада, као примарни циљ предлога, али је подједнако значајно и смањење броја запослених за чијим би радом делимично или потпуно престала потреба, као горућим проблемом многих школских управа, уз напомену да би овакво решење уједно допринело и целисходности наставног процеса, јер би у многоме санирао проблем подељеног радног ангажовања наставног кадра у више школа.

У вези са наведеном иницијативом, тражимо хитан састанак са вама и вашим сарадницима у циљу решавања проблема који ће у новој школској години бити приоритетан.

 

Председница
Мр Валентина Илић

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ