МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
МИНИСТАР БРАНКО РУЖИЋ

 

У вези са применом стручних упутстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи број: 610- 00-00763/2021-07 од 13.08.2021. године, и у средњој школи број: 611-00-1762/2021-03 од 25.08.2021. године, конкретно у оквиру другог модела организовања наставе предвиђено је: „Уколико услови дозвољавају треба тежити ка томе да када ученици немају непосредан образовно-васпитни рад у школи, прате часове у реалном времену преко изабраног система за управљање учењем (платформе за учење) или преко других електронских канала комуникације и програма.“

Дужни смо да Министасртву просвете у име запослених у установама образовања и васпитања скренемо пажњу на непоштовање одредаба чл.11. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика од стране директора школа у одређеним ситуацијама.

Наиме, по нашим подацима са терена, директори установа које нису обезбедиле услове да ученци у изолацији школску наставу прате online у реалном времену, овај проблем решавају тако што запосленима издају само усмене налоге и задужења да након рада у школи исте послове обаве и од куће – online, са ученицима истог одељења који су у изолацији, а без доношења одговрајућих решења о разлозима и трајању прековременог рада и без издавања налога за исплату увећане плате у складу са ПКУ и законом, на шта су важећим прописима обавезани.

На тај начин, наставници разредне и предметне наставе, који су добили оваква задужења, стављени су у позицију да исте послове извођења непосредне наставе у истом одељењу обављају два пута током дана и то тако што:

  • реализују наставу у установи са ученицима који присуствују школским часовима у трајању од 45 минута,
  • реализују исту наставу од куће са ученицима истог одељења по online моделу, а да за ове послове нису добили решења директора, нити увећање плате које им припада.

Овај проблем потребно је решити, али не на штету наставника, те предлажемо да се у оваквим ситуацијама настава за ученике који су изолацији реализује искључиво преко портала за наставу Моја школа и преко портала РТС Планета, а да се уколико из било којих разлога реализација наставе преко портала није могућа, запосленима који од куће прековремено раде овај посао исти уредно и плати.

Уколико претходне предлоге није могуће реализовати, захтевамо да часови у школи трају 30 минута, јер је изузетно напорно за наставнике да пуно радно време раде у школи и да после тога наставе са радом од куће. Такође, уколико се деца и запослени више задржавају у малим просторима, већа је могућност да се заразе и деца и запослени.

 

Председница Синдиката образовања Србије
Мр Валентина Илић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОПИС