Редовни састанак Сталног комитета за једнакост (ETUCE Standing Committee for Equality) одржан је почетком фебруара у Бриселу. Поред представника синдиката образовања из Европе, ове године је по први пут, у панел дискусији, учествовала и Патхма Крисхнан-регионални координатор за једнакост у региону Азије и Пацифика. На састанку су поред извештаја о резултатима пројектних активности у протекле две године, који је поднела Екатарина Ефименко, на дневном реду биле теме посвећене родној равноправности, развоју толеранције и прихватању различитости, као и панел дискусија која се односи на образовање ромске деце, избеглица и имиграната. Закључено је да синдикати имају важну улогу у решавању проблема наведених категорија становништва на глобалном нивоу, која подразумева социјални дијалог са владајућим структурама. На састанку су изнета  искуства из различитих земаља које су суочене са приливом великог броја имиграната из различитих говорних подручја. Потврђена је значајна улога формирања интернет мреже и форума који се баве овом проблематиком. Радне групе су дале предлог конкретних активности синдикалних организација у циљу ефективног укључивања у образовни процес деце из наведених рањивих категорија. Став свих учесника скупа је био да су непходна  знатно већа материјална улагања у циљу инапређења инфраструктуре, припреме наставног материјала на различитим језицима и додатне  едукације наставног особља.

Посебан значај је дат врло актуелној теми, посвећеној дигитализацији савременог друштва и заступљености женске популације у сектору информационих технологија. Интернационала образовања (EI) је у програму рада за период од 2021-2027. као приоритетне активности навела  континуиран професионални развој наставног кадра и развој дигиталне писмености. Дигитална трансформација пружа бројне могућности, али доноси и бројне изазове савременом друштву. Подаци из земаља Европске уније указују да су жене у сектору информационих технологија,  још увек заступљене у малом броју. Алеxандер Риедл, директор сектора дигиталне технологије европске комисије, навео је конкретне податке који потврђују да још увек постоји мали број девојчица које се опредељују за образовање у области информационих технологија.  Од укупног броја дипломаца само 20%  су жене, а од 1000 оних које су дипломирале на факултету за информационе технологије само њих 24 нађе посао у овом сектору. Тачније речено, у сектору информационих технологија од осам милиона запослених, само 17%  представљају жене. Устаљена традиционална схватања да су одређена занимања предодређена за одређени пол, неопходно је мењати током васпитања и образовања младих људи. Европски центар за људска права и дигитализацију припремио је бесплатни онлине курс за запослене у образовању – Massive Online Open Course (MOOC) који ће бити доступан у периоду од 29. априла до 9. јуна 2019. Полазници курса имаће прилике да стекну нова знања која се односе на методологију индивидуалног приступа у образовању ученика и студената, преношење елементарних вредности демократског друштва из области људских права и једнаких могућности за све категорије становништва. У оквиру курса биће презентовани позитивни примери из праксе о укључивању миграната у образовни процес и тржиште рада,  улози професора, ученика и свих структура друштва које могу имати удела у ефективној инклузији наведене популације у образовни процес.

И овог пута је наглашена значајна улога породице, али и читаве друштвене заједнице у неговању демократских вредности и елементарних људских права уз поштовање и уважавање различитости и одсуство било какве дискриминације. Квалитетно образовање свих је основни предуслов за остварење постављених циљева.

М. Миленковић