Организациона шема

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ

 • СКУПШТИНА СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ – ЧЛАНОВИ РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА СТАРОГ САЗИВА, ЧЛАНОВИ РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА НОВОГ САЗИВА, ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ И СТАТУТАРНОГ ОДБОРА СТАРОГ САЗИВА
 • РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР – 49 ЧЛАНОВА(36 ОДБОРИ ДЕЛАТНОСТИ, 13 АКТИВИСТИ)
 • ПРЕДСЕДНИШТВО – 9 ЧЛАНОВА
 • ПОКРАЈИНСКИ ОДБОРИ ВОЈВОДИНЕ И КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
 • ГРАДСКИ ОДБОРИ БЕОГРАДА, НИША И СУБОТИЦЕ
 • 3 РЕГИОНАЛНА ЦЕНТРА
 • 2 МЕЂУОПШТИНСКА ОДБОРА
 • 17 ОКРУЖНИХ ОДБОРА
 • ВИШЕ ОД 720 СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

БРОЈ ЧЛАНОВА ОДБОРА ДЕЛАТНОСТИ И БРОЈ ПРЕДСТАВНИКА ОДБОРА ДЕЛАТНОСТИ У РЕПУБЛИЧКОМ ОДБОРУ

 • ОДБОР ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА – 36/22
 • ОДБОР ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА – 19/7
 • ОДБОР ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА – 19/5
 • ОДБОР ДЕЛАТНОСТИ УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНД. – 13/2

УСЛУГЕ ЧЛАНОВИМА СИНДИКАТА

 • ПОБОЉШАЊЕ МАТЕРИЈАЛНО СОЦИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА – ПРЕГОВОРИ О ЦЕНИ РАДА И КОЕФИЦИЈЕНТИМА;
 • ЗАКЉУЧИВАЊЕ КОЛЕКТИВНИХ УГОВОРА И ЗАШТИТА ПРАВА ИЗ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА
 • ПРЕГОВАРАЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗАКОНСКОЈ РЕГУЛАТИВИ
 • ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
 • ПОМОЋ У РЕШАВАЊУ И РАСПОРЕЂИВАЊУ ТЕХНОЛ.ВИШКОВА
 • ИНФОРМИСАЊЕ И ЕДУКАЦИЈА
 • РЕГИСТРОВАЊЕ СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
 • ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА ПРЕДСЕДНИЦИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ ПКУ
 • УЧЕСТВОВАЊЕ У РАДУ МЕЂУНАРОДНИХ СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
 • ОРГАНИЗОВАЊЕ СЕМИНАРА, ОКРУГЛИХ СТОЛОВА, ТРИБИНА, СПОРТСКИХ СУСРЕТА…
Основна Синдикална организација Општински ниво Градски ниво Окружни ниво /Регионални центар Покрајински ниво Републички ниво
Одбор да да да да да да
Надзорни одбор да да да да да да
Статутарни одбор / / / / да да
Скупштина / / / / да да
Одбор делатности / / / / да да