МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
МИНИСТАР МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

На основу анализе Стручног упутства о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2019/2020. годину, уочене су неправилности које ће довести до повећања технолошких вишкова и значајног урушавања квалитета образовно-васпитног рада.

  1. Укинута је одредба да у средњим школама за ученике са сметњама у развоју, група практичне наставе уместо раније 6, сада има 12 ученика. Чињеница је да повећање броја ученика групе практичне наставе неће допринети бољем оспособљавању ученика за рад у постизању функционалних знања.
  2. Одредба да се у неко од одељења у школи које је предвиђено конкурсом не распореди довољан број ученика да би се оно могло формирати и финансирати, Министарство кандидате распоређује у друге образовне профиле где има слободних места. Самим тим држава гаси одређење профиле где се уписује мали број ђака (нпр. месари, вариоци… и слично), усмерава их на слична занимања да би се употпунио број.
  3. Одредба да се приликом поделе на групе, одељење које има до 20 ученика не дели на групе. Рад у групама је предуслов успешног, индивидуалног рада са ученицима у учењу и оспособљавању, што не сме да буде последица уштеде и рационализације у образовању.
  4. И коначно одредба да се одељења формирају ако имају до 30 (односно 33) ученика је одредба на коју синдикати годинама упозоравају. Последица огромних одељења као штедња државе резултира ех-катедром, фронталним начином рада и лошим условима за васпитну функцију школе као једну од кључних индикатора Стратегије образовања до 2030.

У вези са тим, тражимо да организујете састанак са репрезентативним синдикатима како би избегли могуће негативне последице по запослене применом овог упутства, у наредној школској години.

ПРЕДСЕДНИЦА
Мр Валентина Илић