МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
МИНИСТАР БРАНКО РУЖИЋ

 

У име запослених у високом образовању, обраћам Вам се са молбом да у што хитнијем року закажете састанак са представницима Синдиката образовања Србије, на коме би се размотриле све могућности за решавање нагомиланих проблема који притискају запослене у високошколским установама. Разлог за иницирање неодложног састанка је огромно незадовољство и вишегодишњи финансијски проблеми са којима се суочавају запослени у високом образовању, а који су директна последица чињенице да се у пракси не поштују одредбе важећих закона и подзаконских аката о финансирању високошколских установа и  кршења законских одредби Закона о високом образовању, којим се уређује “систем високог образовања, услови и начин обављања делатности високог образовања, основе финансирања високог образовања.“ Овим законом (члан 141.) је прописано доношење нове Уредбе којом би се исправили и пропусти у финансирању материјалних трошкова високошколских установа. Рок за доношење ове уредбе је истекао још 2019. године, а Министарство примењује коефицијенте израчунате према нормативима за 2014. годину. Нето основица коју је утврдила Влада не обезбеђује исплату минималне зараде и то не само за најједноставније послове (без захтеване стручне спреме) већ све до нивоа V степена стручне спреме, те се разлика до минималне зараде исплаћује из сопствених прихода високошколских установа (примењује се корективни коефицијент). Применом корективног коефицијента за обрачун плата изједначавају се зараде од коефицијента 5,99 до коефицијента 9,16, чиме се у потпуности мењају односи сложености рада дефинисаних Уредбом. Основица за обрачун плата за запослене у високом образовању је нижа од прописаних за основно и средње образовање, чиме је у потпуности обесмишљена одредба члана 4. Закона о платама у државним органима и јавним службама, да коефицијент за обрачун плата „изражава сложеност послова, одговорност, услове рада и стручну спрему. Тренутно је плата једног асистента са докторатом скоро изједначена са просечном зарадом у Србији, што је сложићете се, недопустиво.  И онда се питамо зашто нам одлазе образовани и најбољи у бели свет? Зато што је њихов материјални положај на рубу егзистенције, зато што су неоправдано деградирани и зато што раде у лабораторијама са застарелом опремом, а од њих се очекује да публикују научне радове у врхунским светским часописима.

Одбор делатности високог образовања Синдиката образовања Србије захтева доследну примену закона и других прописа којима је уређено финансирање високошколских установа и што хитније изналажење системског решења за измену неоправдано ниских основица за обрачун плата. Такође, захтевамо продужетак важећег Посебног колективног уговора за високо образовање за наредне три године (који истиче 14. децембра 2022. године).

Свесни смо реалне врло неповољне економске и енергетске ситуације и свих проблема који тренутно притискају нашу Владу, али сматрамо да интелектуална елита у Србији заслужује бољи материјални статус у овој земљи!

 

Oдбор делатности високог образовања
Председница проф. др Марина Миленковић                       

Синдикат образовања Србије
Председница мр Валентина Илић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ