МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

 

Примена Правилника о педагошкој норми непосредног рада наставника и стручних сарадника у основним и средњим школама, кроз јединствени информациони систем просвете – ЈИСП, који системски повлачи податке о норми и рачуна је на годишњем нивоу, у пракси је довео до проблема код наставика на завршним годинама као и код блок-наставе, који по овом систему нису препознати као радно анагажовани са пуном нормом.

Како смо са терена добили информације о томе да ће се у вези са овим проблемом послодавци одлучивати на проглашавање технолошким вишковима запослених које јединствени информациони  систем „не препознаје“ као извршиоце са пуном нормом, што сматрамо оштећењем права и положаја запослених, непотребним и неоправданим и неправилним стварањем вишкова, а посебно угрожавања њиховог права на четрдесеточасовну радну недељу, молимо да се изнађу решења за отклањање напред описаних проблема и послодавцима о томе доставе посебни дописи и упутства за ову категорију запослених.

ПРЕДСЕДНИЦА
Мр Валентина Илић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ