ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПРЕМИЈЕРКА АНА БРНАБИЋ

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
МИНИСТАРКА СЛАВИЦА ЂУКИЋ ДЕЈАНОВИЋ

 

На званичном сајту Владе Републике Србије и у медијима објављена је информација да је усвојена измена Уредбе о коефицијентима за обрачун плата запослених у јавним службама како се наводи: „којом се предлаже увећање коефицијента утврђених за обрачун и исплату плата запослених у просвети – основним и средњим школама, предшколским установама, као и запосленима у ученичком и студентском стандарду. Ово повећање односи се на запослене чија је обрачуната основна плата нижа од изиоса минималне зараде утврђене за територију Србије. Увећање коефицијената за обрачун и исплату плата за поједина радна места предлаже се како би се заједно са ефектима планираног повећања основице од 5,5 одсто за запослене у просвети, у складу са прописима о буџету, обезбедило повећање плата ових запослених изнад износа минималне зараде.“

Синдикат образовања Србије изражава огромно незадовољство због чињенице да није консултован и да високо образовање није ни поменуто у изменама коефицијената, иако велики број запослених на факултетима, високим школама и академијама прима минималну зараду. Поново постављамо питање да ли је високо образовање део образоВног система ове земље и да ли постоји социјални дијалог између синдиката и послодаваца.

Синдикат образовања Србије тражи да се измена Уредбе о коефицијентима односи и на запослене у високом образовању и хитан састанак са премијерком Владе Републике Србије. У противном школска година у високом образовању неће почети.

 

ПРЕДСЕДНИЦА
Мр Валентина Илић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ