МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

 

 Предмет:
Иницијатива за признавање стручне спреме и коефицијената за кадрове који су се дошколовали

 

Синдиката образовања Србије захтева да се у свим локалним самоуправама васпитачима призна стручна спрема и одгововарајући коефицијент за све кадрове који су се дошколовали, а није им признат коефицијент за седми степен стручне спреме.

Синдикат образовања Србије већ годинама указује на овај проблем, јер су васпитачи којима није признат коефицијент за седми степен СС, дискриминисани у односу на оне којима је то право признато. Иако је овај проблем разматран на Радној групи за предшколско васпитање и образовање при Влади Републике Србије и даље у великом броју локалних самоуправа коефицијенти се не признају, а у појединим је признат делу васпитача, док некима није.

Поред великих проблема запослених у предшколским установама који се односе на нормативе у вези са бројем деце у групама, питање дефинисања и исплате накнаде за топли оброк и регрес, закључивање колективних уговора за предшколске установе на нивоу локала, акредитовање високошколских установа за образовање кадрова у предшколским установама, кашњење зарада у појединим општинама, непоштовање одредби ПКУ за делатност предшколског васпитања и образовања и друге, решавање овог проблема је свакако приоритетно.

Одлагањем решења, проблеми се стално увећавају, доводе до великог незадовољства запослених и потребе да се реше синдикалним методама. Зато од вас тражимо да се хитно обезбеде средства у локалним самоуправама, као и да се упути допис свим градовима и општинама да признају коефицијенте за васпитаче са седмим степеном који су се дошколовали. Уколико локална самоуправа нема довољно средстава, Министарство финансија треба да их обезбеди.

ПРЕДСЕДНИЦА ОДБОРА ДЕЛАТНОСТИ
Мерлин Трајковић

ПРЕДСЕДНИЦА
мр Валентина Илић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ