Министарство просвете
Помоћник министра за високо образовање
Др Александар Јовић

 

Синдикат образовања Србије, овим путем подноси ургенцију за закључење Посебног колективног уговора о изменама и допунама Посебног колективног уговора за високо образоваље

Наиме, дана 08.04.2024. године у предмету бр. 116-02-00788/2024-02 у којем је посредовала Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, закључен је Сноразум о начину решавања колективног радног спора који је дефинисао које одредбе Посебног колективног уговора за високо образовање се мењају, а све у складу и са Препоруком Одбора за мирење о начину решавања колективног радног спора 116-02- 00788/2024-02. Наведеном Препоруком је између осталог препоручено да се у сарадњи са другим репрезентативним синдикатом у области образовања и сарадњи са одговарајућим министарствима у року од 30 дана од дана закључивања Споразума, приступи закључивању Посебног колективног уговора о изменама и допунама Посебног колективног уговора за високо образовање. Имајући у виду да је предметни Споразум закључен дана 08.04.2024. године, јасно је даје рок за закључивање Посебног колективног уговора о изменама и допунама Посебног колективног уговора за високо образовања истекао 08.05.2024. године.

Због свега напред наведеног, захтевамо од Вас да се по хитном поступку на првој наредној седници Владе РС реализује усвајање Посебног колективног уговора о изменама и допунама Посебног колективног уговора за високо образовање, у супротном бићемо принуђени да искористимо све методе синдикалне борбе, укључујући и протесте.

Председница 
Мр Валентина Илић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ