Министарство просвете
Помоћник министра за високо образовање
Др Александар Јовић

 

Синдикат образовања Србије, овим путем поново подноси ургенцију за закључење Споразума о продужењу важења Посебног колективног уговора за високо образовање ( „Службени гласник РС“, бр. 86/2019, 93/2020, 152/2020, 7/2023).

Наиме, Синдикат образовања Србије, је дана 21.11.2023.године већ поднео Ургенцију за закључење Споразума о продужењу важења Посебног колективног уговора за високо образовање, имајући у виду да важност ПКУ, истиче дана 14.12.2023.године, тачније за 9 дана, а до дана данашњег није потписан Споразум о продужењу.  Подсећамо Вас да смо прошле године имали проблем  око ступања  на снагу Споразума о продужењу важења ПКУ („Службени гласник РС“ бр.7/2023),  јер је важност истог истекла дана  14.12.2022.године а наведени Споразум ступио на снагу скоро два месеца касније, тачније  дана 08.02.2023.године, те су поједине установе у наведеном периоду укидале права запосленима  која гарантује важећи  Посебан колективни уговор за високо образовање.  Због свега напред наведеног предлажемо да  у предметном Споразуму стоји следеће: да ступа на снагу даном потписивања,  како поједине установе не би правиле проблем у тумачењу  континуитета  примене права која гарантује ПКУ.

Синдикат образовања Србије, захтева да хитно реализујете процедуру потписивања Споразума о продужењу важења Посебног колективног уговора за високо образовање, како запослени не би остали  ускраћени за права која гарантује колективни уговор. У противном Синдикат образовања Србије ће предузети све методе сидникалне борбе.

 

Председница
Мр Валентина Илић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ