Помоћник министра за високо образовање
Др Александар Јовић
Немањина 22-26, Београд

 

Синдикат образовања Србије, Београд ул. Дечанска бр. 14/У1, овим путем подноси ургенцију за закључење Споразума о продужењу важења Посебног колективног уговора за високо образовање („Службени гласник РС“, бр. 86/2019, 93/2020, 152/2020, 7/2023).

Наиме, на састанку који је одржан дана 30.10.2023.године у просторијама Министарства просвете, на којем су учествовали представници министарстава и репрезентативних синдиката договорено је да се важност Посебног колективног уговора за високо образовање продужи на нове три године, имајући у виду да важност истог истиче ускоро, тачније дана 14.12.2023 .године.

На основу напред наведеног, захтевамо од Вас да хитно реализујете процедуру закључења и усвајања Споразума о продужењу важења Посебног колективног уговора за високо образовање, како запослени не би остали ускраћени за права која гарантује колективни уговор.

 

Председница
Мр Валентина Илић

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ