Посебан колективни уговор о изменама и допунама посебног колективног уговoра за запослене у установама студентског стадарда чије је оснивач Република Србије  објављен је у „Службеном гласнику РС“ бр. 99 од 10.11.2023.године, а ступа на снагу дана 18.11.2023.године.

Најважније измена и допуне Пку  су нови основи за исплату  јубиларну награду за 40 година остварених у радном односу  у висини две и по просечне плате као и нови основ солидарне помоћи за рођење или усвојење детета запосленог у висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса. Такође су додати основи и плаћеног одсуства као што је први полазак детета у предшколску установу и полазак детета у први разред основне школе – 2 радна дана. Запослени који болују од малигних обољења ће остваривати право на накнаду плате у висини од 100% за првих 30 дана привремене спречености за рад, као и запослени у основним и средњим школама и домовима ученика.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ