8. СПОРТСКИ СУСРЕТИ СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ

8. Спортске игре чланова СОС Јабланичког округа

3. СПОРТСКИ СУСРЕТИ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ, НАУЦИ И КУЛТУРИ ВОЈВОДИНЕ

8.БЕОГРАДСКИ СИНДИКАЛНИ СПОРТСКИ СУСРЕТИ

БРЗЕЋЕ 2018