Након новембарског масовног штрајка запослених у образовању у Холандији, влада је понудила додатно финансирање у износу од 460 миолиона евра, али се испоставило да је то само једнократна подршка, која не решава структурне проблеме у образовању. То је разлог што су синдикати образовања, под вођством највећег синдиката AOb, организовали крајем јануара нови штрајк којим су указали да даљи пад квалитета образовања у овој земљи. Холандска влада је годинама игнорисала знакове упозорења да је холандски систем образовања у кризи. Квалитет образовања је у опадању због недостатка инвестирања и разултирао је недостацима наставника, растућом неједнакости и напуштањем просветне професије, што су показали и знатно лошији резултати на PISA тестирању. Због тога су запослени решили да штрајком захтевају повећање структурног инвестирања у образовање, организујући масовни штрајк.

Процене су да ће ове године холандском образовању недостајати велики број наставника, јер је већ сада 55000 ученика у ствари без учитеља у основном образовању, а ако се ништа не промени, за неколико година ће преко 280000 ученика бити без квалификованих наставника. Недостатак наставника има највећи ефекат на најрањивије групе деце и неједнакост је све већа. Због додатних обавеза наставника који остају у систему, све је више стресних последица и нарушавања здравља. Број наставника се смањује, а све је више деце са посебним потребама, што угрожава и безбедност у школама. Ученици виших разреда добијају само део образовања, јер су одељења све већа и не могу да добију образовање које заслужују. Наставници имају највишу стопу синдрома сагоревања на послу (27%) и много више раде од својих колега у другим земљама OECD, са много више ученика у одељењима. Плате су недовољне да наставнике задрже на послу, јер многи настављају каријеру у приватном сектору. Због тога веома мали број младих се опредељује за наставничку професију, а и међу њима многи неће дуго остати у образовању. Трећина их напушта просвету током првих пет година рада. Додатно, у наредних десет година четвртина постојећих наставника ће отићи у пензију, а број студената наставничких професија константно опада.

На све то су синдикати годинама упозоравали, указујући да је неопходно додатно инвестирање у образовање. Поред дводневног штрајка, спремни су и на додатне акције, све док влада не предузме активности на дугорочном финансирању образовања. Они истичу да је то катастрофа националних размера, јер ће ускоро из основног образовања изаћи ученици, који нису имали адекватно почетно образовање, што ће имати несагледиве последице на будуће образовање и друштво у целини. Поред тога, у многим школама постоје скривена слободна радна места, пошто се ангажују неквалификовани наставници.

Подршку солидарности колегама из Холандије послали су многи синдикати, међу њима и Синдикат образовања Србије, који са холандским синдикатом AOb има дугогодишњу сарадњу.

Б.В.