На иницијативу нашег синдиката данас је одржан састанак Националног просветног савета поводом измене ЗОСОВ ( члан 31, став 7 ), као и Закона о основним школама, где се на „мала врата“ уводи могућност комбиновања одељења у другом циклусу образовања, односно od V do VIII разреда основне школе.

Инициран нашим дописом НПС 11. августа 2022. године, председник НПС је позвао све представнике релевантних институција, као и заинтересоване да учествују у раду на разматрању примене документа „Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2022 /23“.

Данашњем састанку су присуствовали:

СВЕТЛАНА ЗОЛЊАН ( представница националних мањина), која је констатовала да ће се применом обог упутства изгубити школе националних мањина, као и наставници који говоре језик националне мањине, али да из Војводине није потекла још ниједна иницијатива за комбинована одељења.

МИЛИЦА ПАШИЋ ( Филозофски факултет у Нишу ) је поставила питање разлога за измену Закона и његову имплементацију.

ВЛАДАН НИЦОВИЋ ( Друштво директора Србије ) сматра да је ово само покушај да се реши мрежа школа.

НАТАША СТОЈАНОВИЋ ( Педагошко друштво Србије ) је рекла да не постоје педагошко психолошки елементи за овакав начин рада и да је немогуће реализовати задатке и циљеве.

БИЉАНА МИХАИЛОВИЋ ( предеставница Друштва психолога ) је поставила питање, да ли смо сваком детету омогућили једнако школовање и једнаке могућности напредовања, као што је и констатовала да је стручна заступљеност наставника у руралним срединама неадекватна.

Наш став је био да се члан Закона стави ван снаге, иначе ћемо следеће године имати исти проблем, ако не и већи. Сматрамо да је СОС на време алармирао јавност како би био спречен покушај државе да опет уштеди тако што ће спајањем деце различитих узраста у једно или два одељења изгубити 15 % од укупног броја запослених, који ће остати изван система. У маси и онако мало средстава намењених за плате вероватно ће та средства бити усмерена на неке „пројекте“ МПНТР ради, како кажу, „социјализације деце“ из сеоских средина.

 

ПРЕДСЕДНИЦА
Мр Валентина Илић