САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА

ГРАДА СУБОТИЦА

– ОДБОР СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У

ОБРАЗОВАЊУ, НАУЦИ И КУЛТУРИ

Дана: 26 април 2017.

ПОЗИВ

За учешће на 12. Спортским сусретима Синдиката запослених у образовању, науци и култури Суботице, Војводине, Србије које ће се одржати у суботу 3. јуна 2017. године у Основној школи „Мирослав Антић“ на Палићу, Трогирска 20. у организацији Градског одбора Синдиката запослених у образовању, науци и култури и Савеза самосталних синдиката града Суботица.

Пријаве за учешће се подносе писмено до 25. маја 2017. године на адресу: Савеза самосталних синдиката града Суботица, Трг цара Јована Ненада 15/7, Суботица 24000 или на факс: 024/551-603 са назнаком за Лауру Раос, или путем Интернета на е-маил: susindikat1@suonline.net

Коотизација по учеснику износи 1600 динара, а уплаћује се до 1. јуна 2017. године на рачун Фонда за превенцију радне инвалидности и рекреативни одмор радника Суботица број:

                                                355-1009825-60

            са назнаком: котизација за XII Спортске сусрете запослених у образовању, науци и култури

НАПОМЕНА: Пријаве које стигну након наведеног рока неће се прихватити.

            За План активности и све додатне информације можете се обратити на телефон СССГ Суботица 024/553-154 сарадници Лаури Раос, моб: 065-44-78-012, или председнику Организационог одбора Чедомиру Барошу, на моб. 065/84-78-020, или саветници Зорици Карановић, моб: 065-44-78-005.

 

ДОЂИТЕ ДА СЕ ДРУЖИМО!

 

Председник Организационог одбора:

Чедомир Барош    

ОВДЕ документа: Пријава&Пропозиције