ИНФО СОС:

Дана, 28.04.2017. године, одржан је састанак у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, коме су присуствовали: министар просвете, Младен Шарчевић, са сарадницима, државна секретарка у Министарству финансија, Мирјана Ћојбашић, и представници три репрезентативна синдиката: Синдикат образовања Србије, ГСПРС НЕЗАВИСНОТ и Синдикат радника у просвети Србије.

Тема састанка била је корекција коефицијената II, III i IV степена стручне спреме запослених у образовању.

Председница Синдиката образовања Србије је инсистирала о корекцији коефицијената за све степене стучне спреме за све запослене у свим нивоима образовања те за запослене у ученичком и студентском стандарду.

Уједно је указала и на вишегодишњи „застој“ у доношењу ПКУ-а за високо образовање!

Мирјана Ћојбашић је обавестила присутне да ће предлог Закона о платама бити готов до јуна месеца и позвала синдикате да активно учествују у јавној расправи.

Његова примена ће започети од првог јануара 2018. године.

Како би се ублажила катастрофално лоша материјала ситуација у образовању, до примене Закона о платама, представници синдиката су захтевали хитно разматрање и примену претходно предложених коригованих коефицијената од стране синдиката, достављених ресорним министарствима.

Мирјана Ћојбашић је указала на кораке које треба предузети како би дошло до реализације предлога синдиката: сагледати финансијске ефекте, затим, кроз преговоре са ММФ који ће бити у јуну-јулу, реализовати синдикалне захтеве.

Представници синдиката су указали и на посебне проблеме у предшколском образовању и ученичком и студентском стандaрду и захтевали да се проблеми убудуће системски решавају за цело образовање.

Валентина Илић,

председница Синдиката образовања Србије