ИНФО СОС

 

     На иницијативу Синдиката образовања Србије Министарство просвете је за сутра у 14 часова заказало састанак са репрезентативним синдикатима поводом закључења ПКУ за основне и средње школе и домове ученика.

     Иако су преговори о новом ПКУ започели у новембру месецу још увек нисмо дошли до коначног решења овог проблема и то из неколико разлога. Најпре је синдикат Унија ушла у преговоре са „назови“ својим предлогом новог ПКУ без икаквог покушаја да се заједно са другим синдикатима припреми заједнички предлог, а у циљу сопствене промоције. Коме ово одговара – држави.

     Поред тога и ресорно министарство је својим предлогом да се важност садашњег ПКУ продужи на период од годину дана датом на састанку 25. јануара 2018. године изазвало додатни проблем међу синдикатима. Коме ово одговара – држави.

     Министарство је овај предлог образложило применом Закона о запосленима у јавним службама од 1.1.2019. године са којим ПКУ мора бити усклађен, као и тиме да су споразум о продужењу потписали и други синдикати јавних служби – култура и здравство.

     Основна спорна чињеница је време које откуцава истицањем ПКУ 5. марта 2018. године, те престанком важења свих права остварених постојећим ПКУ.

    Овде се оправдано поставља питање зашто је Министарство просвете чекало двадесет дана да би предложило продужење ПКУ на годину дана када је та стратегија била планирана од почетка преговора.

     Признати грешку и показати кривца ко је довео до тога да смо у цајтноту са временом је сада касно, када ПКУ треба потписати најкасније месец дана пре истека, значи до понедељка 5. фебруара 2018. године.

     Без обзира на резултат сутрашњих преговора, Синдикат образовања Србије има одлуку о ступању у штрајк по закону донету на седници у новембру месецу која је замрзнута и везана за коначан резултат преговора о ПКУ за основне и средње школе и домове ученика.

Председница

Мр Валентина Илић