1. новембар 2023.

Присутни:

 1. Дуња Ившан, Сектор буџета, Министарство финансија, замена за Дарка Комненића
 2. Милан Пашић, помоћник министра, Министарство просвете
 3. Јасмина Јовановић, помоћник министра, Министарство просвете
 4. Ивана Савићевић, помоћник министра, Министарство државне управе и локалне самоуправе
 5. Сандра Грујичић, в.д. помоћника министра, Министарство за бригу о породици и демографију
 6. Љиљана Ненадовић, шеф одсека за правне послове, Министарство просвете
 7. Анкица Савић, сектор за дигитализацију, Министарство просвете
 8. Гордана Пођанин, шеф одсека, Министарство државне управе и локалне самоуправе
 9. Мерлин Трајковић, председник Одбора делатности предшколских установа, Синдикат образовања Србије
 10. Босиљка Јовановић, председник, Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања
 11. Слободанка Нинић, секретар, Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања
 12. Данијела Василијевић, члан председништва, Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања Србије
 13. Сузана Лазаревић, председник, Одбор делатности запослних у предшколским установа, Грански синдикат просветних радника Србије „Независност“- замена

Изостанак:

 1. Срђан Брајовић, в.д. помоћника министра, Министарство просвете
 2. Дејан Шијак, помоћник министра, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 3. Саша Могић, руководлац Групе за плате, Министарство државне управе и локалне самоуправе
 4. Александра Бранковић, руководилац Групе за каталогизацију и вредновање радних места, Министарство државне управе и локалне самоуправе
 5. Марија Томић, самостални саветник, Министарство државне управе и локалне самоуправе
 6. Зорица Вујатов, члан Одбора делатности предшколских установа, Синдикат образовања Србије
 7. Станиша Чабаркапа, заменик председника Одбора делатности запослених у предшколским установа, Грански синдикат просветних радника Србије „Независност“

Закључци

 1. Тачка 1 закључка- Корекција Уредбе у делу 6б

– На почетку састанка представници синдиката су обавештени да је решен проблем који се односио на напредовање у звање педагошког саветника и да ће од јануарске обрачунске зараде у 2024. ступити на снагу измењена Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. У предлогу измене Уредбе коју је припремило МДУЛС, предвиђено је увећање коефицијента по основу стручног усавршавања и професионалног развоја наставника, васпитача и стручног сарадника – за педагошког саветника – 5% од основне плате; – за самосталног педагошког саветника – 7% од основне плате; – за вишег педагошког саветника – 10% од основне плате; – за високог педагошког саветника – 12% од основне плате.

 • МФ је послало нови одговарајући пример дописа од стране МФ који се тиче давања мишљења у ком МФ показује да је неутрално када ЈЛС траже увећање масе зарада по питању дошколовавања, синдикати су се сагласили.
 • МИНРЗС је послало анализу која се односи на личне пратиоце детета у периоду између два састанка. Кабинет ПВ ће поновити слање анализе ка члановима РГ (иницијално послато )
 • Кабинет председнице Владе ће обавити додатне консултације са МФ до наредног састанка како би се још једном размотрила могућност и начин да ЈЛС повећају плате запосленима у ПУ.
 • МФ је обавестило чланове РГ да ИСКРА систем у предшколском васпитању и образовању неће кренути од јануара 2024. већ током 2024. о чему ће све заинтересоване стране бити благовремено обавештене.
 1. Тачка 2 закључка – ЈИСП
 • Сектор за дигитализацију Министарства просвете истиче да се унос података у систему повећао, као и пренос деце али и даље није пренето у систем око 20.000 деце. Везано је 34.399 васпитних група за просторије, а 16.192 васпитних група није везано. Министарство просвете ће ревидирати списак приватних установа, у складу са онима које имају акредитоване програме.
 • Сектор за инспекцијски надзор МП креирао је 26 записника са терена, међу којима је 20 прекршајних пријава.
 • Сектор за дигитализацију је остварио комуникацију са представницима синдиката из ове РГ по питању ЈИСП-а путем мејла, а интерно планирају и састанак уживо о чему ће обавестити чланове РГ на наредном састанку. Синдикати као проблем истичу да систем не препознаје дипломе које администратори уносе за запослене.
 • Од следеће године пренос деце у ПУ у оквиру Београда ће бити аутоматски.
 1. Тачка 3 закључка- Наставак подршке запошљавања на неодређено оних који дуго раде на одређено
 • МДУЛС је послало извештај који се односи на број захтева за запошљавање на неодређено време у предшколским установама за месец октобар:
 • Послат је захтев за 776 лица;
 • Дата је сагласност Комисије за 215 лица;
 • Укупно је 33 предшколске установе поднело захтеве у 29 ЈЛС.
 • Синдикат је пренео да је ПУ у Зајечару добила одобрење за захтеве за запошљавање које је послала као и за запошљавање у оквиру новог објекта у Ваљеву.
 1. Тачка 7 закључка- Солидарна помоћ

– Потребно је да МДУЛС пошаље ревидирану табелу за солидарну помоћ како би видели да ли још неко није исплатио исту.

 1. ЗОСОВ – одговорност родитеља за децу којој је потребна додатна подршка
 • Кабинет ПВ и МП обавили су састанак са заштитником грађана и повереницом за равноправност након чега је договорено да ће се члан 76 изменити тако да је родитељ обавезан да оправда своје одбијање да учествује у изради или давању сагласности за ИОП, као и да је ПУ обавезна да обавести надлежну установу социјалне заштите уколико родитељ не докаже да није могао да испуни неку препоруку или обавезу која му је прописана у најбољем интересу детета. Синдикати су поздравили ову измену.
 1. Проблеми које имају ПУ
 • МДУЛС је послало ка свим ЈЛС Гоогле табелу у коју је потребно да ЈЛС унесу број деце на листи чекања као и проблеме и напомене које имају ПУ. На основу тога, заједно са МИНБПД мапираће се проблеми и увидети шта је приоритетно за решавање. МИНБПД ће у наредних недељу дана сагледати проблеме наведене у табели и размотрити где може пружити подршку.
 • Предложено је да се покрену измене Правилника за упис у предшколску установу. Кабинет ПВ, МИНБПД и МП одржаће састанак на тему социјалних карата и тренутних услова за добијање повлашћеног уписа у вртић.
 1. ПКУ
 • Усвојен је ПКУ за запослене у предшколском васпитању и образовању.

О термину наредног састанка ће се накнадно договорити, а у складу са одговорима у вези преузетих обавеза.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ