11.децембар 2019.

Закључци

 

 1. Исплата једнократне новчане помоћи

Према информацијама репрезентативних синдиката, исплату једнократне новчане помоћи нису још увек извршиле општине: Нови пазар, Сјеница и општине на Косову.

 1. Изједначавање основице у свим ЈЛС и обезбеђивање редовности исплате плата

Установљено је да су од 1. децембра (закључно са Ковином), све општине изједначиле основицу.

Од преосталих установљених ЈЛС које касне са исплатом плата, установљено је:

 • Бела Паланка – планирано новим буџетом. Од јануара ће бити регулисано.
 • Нови Пазар – кашњење 3 месеца за све запослене у ЈЛС. С обзиром на месечни износ за плате који је потребан. Размотриће се да се у оквиру текуће буџетске резерве за ликвидност превазиђе овај јаз (уколико је општина поднела захтев).
 • Смедеревска Паланка – Касне 2.5 плате. Потребно им је 15мил РСД месечно. Такође потенцијално из ТБР за ликвидност.
 • Врбас – Бојан Стевић је информисао да ће од јануара решити кашњење.
 • Зајечар (комплетно у блокади) – Бојан Стевић је информисао да ће од јануара решити кашњење.
 • Сјеница – нова на листи проблема. МПНТР ће послати просветну инспекцију у ПУ. Бојан Стевић ће контактирати општину.
 1. Правилник о утврђивању економске цене

МПНТР иа одређене недоумице у правцу обрачуна сталних трошкова (струја, енергенти), али ће обавити потребне консултације и припремити нацрт Правилника до 20. децембра, када се планира усвајање ЗОСОВ-а.

Од претходног састанка – МПНТР ће припремити информацију о конкретним ефектима новог Правилника у односу на постојећи.

 1. Број деце у ПУ уписан преко норме

Синдикати су предложили да се пошаље листа планираних инвестиција у инфраструктуру предшколског кроз пројекат „Инклузивно предшколско образовање“. Листа је приложена уз овај извештај.

 1. Запошљавање у ПУ

МДУЛС је 10. децембра званично послало иницијативу ка градоначелницима/председницима општина у вези запошљавања особа које су дужи временски период запослене у ПУ по уговорима на одређено (и другим основама). Копија дописа са детаљним инструкцијама је приложена уз овај извештај.

Синдикати су предложили да се изда саопштење од стране Владе у вези ове иницијативе.

 1. Јасна инструкција директорима ПУ по спорним питањима

Од претходног састанка – „МПНТР је припремило нацрт инструкције за директоре ПУ по питању:

 • Организација излета и ваннаставних активности (статус запослених)
 • Васпитача у припремном предшколском програму који се у неким установама запошљавају незаконски на мању норму, са мањом исплатом плате и сл.
 • Проблеми у вези са неисплаћивањем трошкова доласка и одласка са рада; погрешно обрачунавање минулог рада; неиплаћивање права на топли оброк запосленима који су на минималној заради.

Додатак: у инструкцију ће се додати шта је одговорност ПУ, а шта васпитача јер је у пракси већина одговорности на васпитачу, што не би требало да је случај.

Ресорни синдикати ће послати коментаре на припремљен нацрт.“

До понедељка, 16. децембра, синдикати ће послати коментаре, а МПНТР обавити потребне консултације са другим ресорима ради финализовања нацрта инструкције за директоре.

 1. Различити третмани нивоа запослених, додатна питања

Пренета од претходног састанка су питања:

 • Бенефицираног радног стажа – С обзиром на комплексност процедуре, као и чињеницу да ће се у марту радити ревизија група које су обухваћене бенефицираним радним стажом, предлог је да се сачекају нове групе и инструкције пре евентуалног поновног покретања ове иницијативе. У међувремену, потребно је да се синдикати међусобно усагласе на које запослене у ПУ би се иницијатива односила.
 1. РГ

Завршетак рада РГ је предвиђен крајем децембра 2019. Договорено је да чланови остају у контакту и након завршетка званичног рада РГ ради праћења реализације покренутих иницијатива.