ОДЛУКА ВЕЋА САВЕЗА ССС

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ - ВЕЋЕ Броj: 01 - 224/3 Датум: 17.10.2023. На основу члана 14. Статута Савеза самосталних синдиката Србије, Веће Савеза самосталних синдиката Србије, на...

XII СПОРТСКЕ ИГРЕ КЛАДОВО 2023.