АКТУЕЛНО

Дана 10.01.2018.године у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја одржан је састанак у вези  са закључивањем новог Посебног колективног уговора за основне и средње школе и домове ученика, имајући у виду да важећи колективни уговор истиче почетком марта 2018. године. На састанку је присуствовао министар Младен Шарчевић, са помоћницима и сарадницима, као и представници Министарства рада, финансија, државне и локане самоуправе. На састанку су присуствовали  и представници Синдиката образовања Србије као и осталих репрезентативних синдиката.

На састанку се расправљало  о предлозима репрезентативних синдиката у новом колективном уговору и то члан по члан, али због ограничења времена трајања састанка, представљен је само део предлога.  Нови састанак ће бити одржан  за 10-так дана на ком ће бити представљени и преостали  предлози  репрезентативних синдиката, на која ће морати да се изјасне и сва министарства која учествују у преговарању како би се дошло до коначне верзије колективног уговора.