15-16.5.2023. Helsinki

U Helsinkiju je 15. i 16. 5. 2023. održan četvrti po redu peer learning seminar na temu promocije održivog razvoja u obrazovanju kao celini.

Ispred Sindikata obrazovanja Srbije sam imala čast prisustvovati ovom veoma značajnom skupu, sa aspekta vizije razvoja obrazovanja i ličnog razvoja.

Tokom prvog dana smo imali organizovan obilazak Helsinkija, gde su nam Lauri i Annakaisa pokazali svoj grad – značajne obrazovne, kulturne, naučne, medijske i prirodne znamenitosti i na interesantan način nam približili kulturu ovog naroda. Nakon obilaska grada smo došli u posetu domaćinskoj školi „Perho Culinary, Tourism & Business College“ gde nas je direktorka škole Katriina Klen upoznala sa radom ove škole, o konceptu održivosti unutar ove ustanove je govorila Maria Runonen, a dvoje učenika su, iz svoje perspektive, govorili o važnosti obrazovanja, funkcionisanju škole te važnosti pitanja održivosti. Nakon toga smo imali večeru koju su nam pripremili i poslužili učenici ove škole. Škola Perho je dobitnik prestižne nagrade Sustainable development certificate od strane OKKA Foundation for Teaching, Education and Personal Development, 21 Dec. 2018. godine.

Drugog dana seminara smo imali celodnevni radni program koji su otvorili Fergal McCarthy, zamenik predsednika EFEE, Ekaterina Efimenko, ETUCE Koordinator za uslove rada, ljudska prava, ravnopravnost i životnu sredinu, finsku dobrodošlicu su nam poželeli Lauri Kurvonen-a, iz OAJ i Annakaisa Tikkinen, iz FEE, te nas je na kraju pozdravio Paddy Duggan, koji radi na istraživanjima iz ove oblasti. Nakon pozdravnih govora su nas Marie-Céline Falisse, EFEE projekt menadžer i Ekaterina Efimenko, ETUCE Koordinator za uslove rada, ljudska prava, ravnopravnost i životnu sredinu upoznali sa projektom EFEE-ETUCE project “European Social Partners in Education Promoting environmental sustainability in school learning, teaching and management”. Usledio je okrugli sto na temu „Socijalni dijalog u negovanju ekološkog obrazovanja u školi – menadžment, učenje i podučavanje u Finskoj“ na kome su govorili Eeva Furman, generalni sekretar, Annakaisa Tikkinen Education Employer Finland – FEE, Mari Sjöström, Association of Finnish Municipalities i Lauri Kurvonen, Education Trade Union Finland – OAJ. Oni su odgovorili na deset ključnih pitanja o pitanjima održivog razvoja u obrazovanju. Diskusiju je vodio Fergal McCarthy, zamenik predsednika EFEE.

Nakon kraće diskusije nas je Seppo Honkanen, koordinator za međunarodne odnose proveo kroz školu Perho. U školi postoji mini fabrika za proizvodnju piva i prostorija za pravljenje sira. Obišli smo i nekoliko učionica i uživali u ručku koji su nam pripremili. Jela se prave od namirnica koje uzgajaju na farmama koje pripadaju školi i u skladu su sa najvišim ekološkim standardima. Prikazan je jedan od modela cirkularne ekonomije koji izvanredno funkcioniše u praksi.

Rad smo nastavili prikazima primera dobre prakse – EDUFI projekat je predstavila Helena Suomala iz Finske nacionalne agencije za obrazovanje, VASKI projekat je prikazao predstavnik OKKA fondacije. Sa svojim aktivnostima i projektima su nas upoznali i sledeći učesnici: Isabelle Janssens, projekat GO! (Belgija), Friso Lijftogt, MBO Raad (Holandija). Iris Stantic Miljacki (Srbija) je putem prezentacije prikazala Erasmus+ projekat Green Schools i realizovane aktivnosti učitelja u našim školama, koji naš sindikat realizuje u saradnji sa sindikatima iz Bugarske i Rumunije. Ovim projektom je obuhvaćeno 12 učitelja i 370 dece iz različitih škola u Srbiji u kojima su, u saradnji sa roditeljima i lokalnom zajednicom, razvijali zelene kompetencije date u dokumentu „GreenComp, Evropski okvir kompetencija za održivost“ iz 2022. godine. Aktivnosti Teachers’ Union of Ireland nam je preneo John MacGabhann. Zatim je Paddy Dougan predstavio preliminarne rezultate istraživanja „Socijalni dijalog i održivost u evropskim školama“. Kroz ove primere smo mogli mnogo saznati o praktičnim primerima na koji način je od najviših do najnižih strukturalnih elemenata obrazovnog procesa izuzetno važan koncept održivosti primenjen u praksi, koje efekte možemo očekivati i načinima unapređivanja čitavog koncepta. Srbija se, po ovom pitanju, nalazi ispod evropskog standarda i potrebo je temeljno regulisati obrazovne politike i uskladiti ih sa principima održivosti.

Radni deo nastavili smo kroz diskusije po grupama i osmišljavanjem konkretnih predloga za održivi razvoj koji će biti preneti relevantnim zvaničnim instancama. Na samom kraju smo čuli pozdravne govore i poziv na završnu konferenciju o održivom razvoju u obrazovanju koja će se održati u Briselu u novembru tekuće godine. Ovim se završio četvrti peer learning seminar na gotovo najaktuelniju temu savremenog sveta.

 

 

 

 

Iris Stantić Miljački