Инфо СОС:
Поштовани,
У складу са јучерашњим договором потврђујем да ће се састанак свих учесника у преговорима који су вођени ради закључивања Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе одржати у понедељак, 26. децембра 2016.године, са почетком у 12.00 сати, у   просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја у сали бр. 37 на VI прату. Молим Вас да обезбедите присуство Вашег представника. Састанак ће трајати најдуже до 13.00 сати.
С поштовањем,
Љиљана Ненадовић
Сектор за правне послове–Одељење за нормативне послове
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Немањина 22-26