Слични проблеми и изазови

Почетком октобра, 7. 10. 2020. на заједничку иницијативу словеначког синдиката образовања СВИЗ и Синдиката образовања Србије организован је видео састанак са колегама из синдиката који представљају запослене на свим нивоима образовања у земљама бивше заједничке државе о почетку школске године и мерама које су предузете поводом пандемије коронавируса COVID 19  – о здрављу и безбедности на раду, обукама за онлине наставу, опреми, радном оптерећењу, додатним накнадама за додатно ангажовање запослених, систему подршке запосленима и свим другим проблемима са којима се сви суочавамо. Такође је било речи о утицају синдикат на доношење одлука и сарадњи кроз социјални дијалог  као и могућностима узајамне помоћи синдиката који веома дуго добро сарађују.

У раду wебинара учествовали су готово сви синдикати који делују о овим земљама, чланови Интернационале образовања: из Словеније SVIZ, из Хрватске Синдикат хрватских учитеља, Синдикат високог образовања, Синдикат предшколског образовања, из Републике Српске Синдикат образовања, науке и културе, из Федерације Босне и Херцеговине Синдикат основног образовања и одгоја, Синдикат средњег и високог образовања, из Црне Горе Синдикат просвјете, из Србије Синдикат образовања Србије, ГСПРС Независност и са Косова синдикат SBASHK, као и СОНК из Северне Македоније.

У име Синдиката образовања Србије на састанку је учестовала председница Валентина Илић.

Састанак је водио Бранимир Штрукељ, генерални секретар SVIZ-а и потпредседник ETUCE, који је истакао утицај вируса корона на школску годину и положај запослених у предшколским установама и школама не само у Словенији  – посебно у погледу обезбеђивања сигурних  услова за учење, образовања за квалитетну реализацију учења на даљину, доступност техничке и информационе опреме, повећање оптерећења свих запослених итд.

У краћем обраћању сваки учесник је представио ситуацију у вези са почетком школске године и главним проблемима са којима су се суочили и предложеним мерама за њихово решавање, као и стање социјалног дијалога. У свакој земљи су учињени велики напори да образовне институције као важан сегмент друштва буду отворене што је дуже могуће. Истакли су бројне предности натаве у школама, као и недостатке који су се појавили током првих евалуација образовања на даљину. Скренули су пажњу на опасност од продубљивања социјалних разлика међу ученицима због неједнаког приступа интернету и недостатка техничке опреме потребне за учење на даљину, питање објективне евалуације знања и неповољан утицај недостатка социјалних контаката међу младима. Сложили су се да је и у тим ванредним околностима омогућен завршетак претходне школске године, али и дилеме које ресорна министарства треба да решавају у сарадњи са репрезентативним синдикатима – како би се очувало основно право сваког ученика на квалитетно образовање.

У односу на почетак ове школске године истакли су да је питање безбедности и очување здравља ученика, студената и запослених у првом плану у свим земљама, док су практични аспекти решени различито – од организације наставе до свакодневних мера – од појачаних хигиијенских мера до ношења маски. Сви учесници су истакли додатно оптерећење наставника, који су махом суочени са хибридним или комбинованим начином организације наставе – од редовних часова у учионицама до онлине наставе и свих изазове које она доноси. Неки су у први план истакли потребу за додатним ангажовањем помоћног особља, а већина је истакла потребу додатних обуке и подршке наставницима. Та подршка није потребна само у набављању потребне опреме и деци и наставницима, већ и стварању услова за једнак приступ образовању за сву децу. Поред тога, наставницима је потребна додатна обуке у коришћењу информатичких алата и педагошко – медотичка подршка за успешно организовање наставе на даљину. У земљама у којима  није било довољно прецизних упутстава и све је препуштено директорима и наставницима да се организују по сопственом нахођењу,  запослени  се не осећају сигурним и у вези са личним здрављем, а и поступању према деци.

Додатна надокнада за додатно радно ангажовање је питање које код свих долази у први план, јер је евидентно да наставници у овим околностима имају много више радних обавеза, поготово у првим месецима прилагођавање на нове услове, те већина сматра да је потребно да држава издвоји више средстава и додатно плати додатни рад наставника и надокнади њихове трошкове рада од куће.

На крају овог веома успешног видео састанка је закључено да ће се и у будуће наставити са оваквим начином размене информација и искустава, јер то значајно доприноси јачању позиције синдиката и ефикаснијем раду и комуникацији са социјалним партнерима.

Б.Вишнић