ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

 

Обраћамо Вам се са захтевом за хитно решавање проблема у вези Медицинске школе у Лесковцу и ШОСО „11. Октобар“ из Лесковца.

Проблем је вишегодишњи, а ових дана је нарочито изражен када је почео да функционише систем СПИРИ.

Наиме, са доласком првих рачуна за наплату у ове две школе, долази до нових блокада не само школа, већ и самог Града, тако да на територији Лесковца ове две школе неће моћи да плаћају све трошкове (комуналне услуге, путне трошкове, екскурзије ученика, осигурање ученика и запослених, плаћање уџбеника и наставних средстава и друго), а питање је и да ли ће и остале школе моћи да функционишу, ако Град Лесковац буде у финансијској блокади. Осим тога, због неплаћања новопристиглих рачуна, долазе нове камате, тако да ће се дуговања све више увећавати. Порези по разним основама такође, не могу да се плате, тако да се јавља проблем и са Пореском управом, јер се евидентирају неизмирене обавезе. Отпремнине за запослене неће моћи да се реализују, а онда се могу јавити и нове тужбе у вези са тим. Исплата особама које су ангажоване по уговору, такође не могу да се реализују. Све у свему, велики проблем се јавио, а што је најважније, не види се излаз из ситуације, јер свако плаћање је немогуће реализовати због блокаде школе.

У овом периоду су у проблему средње школе на територији РС. Шта кад систем СПИРИ почне да се примењује и на основне школе? Да ли ће се тада проблеми увећати?

Очигледно да је једино решење да се ове школе одблокирају. Тачно је да износи нису мали, али ако је то једини начин да школе могу да функционишу, надамо се да ћете наћи начина да се овај проблем реши.

ПРЕДСЕДНИЦА
Мр Валентина Илић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ