ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

 

Репрезентативни синдикати у образовању: Синдикат образовања Србије, ГСПРС „Независност“ и Синдикат радника у просвети, су на заједничком састанку разматрали актуелно стање у просвети и утврдили следеће захтеве према Влади Републике Србије и министарствима:

  1. Хитна корекција коефицијената за запослене у образовању од другог до шестог степена стручности;
  2. Изједначавање цене рада за све запослене у образовању;
  3. Исплата Новогодишњих награда у складу са посебним колективним уговорима;
  4. Изградња станова за запослене у образовању под повољнијим условима.

Имајући у виду да су зараде запослених у образовању од другог до шестог степена стручности на нивоу минималне зараде, тражимо да се изврши хитна корекција коефицијената.
Цена рада за запослене у делатности високог образовања и студентског стандарда је нижа од цене рада у предшколском, основном и средњем образовању и ученичком стандарду и зато тражимо да се она изједначи.
У складу са посебним колективним уговорима, запосленима у образовању припада право на Новогодишњу награду.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ