За већу мобилност ученика стручних школа

Европска Комисија је крајем марта у згради Европског парламента организовала заједничку конференцију ових институција посвећену мобилности ученика у средњим стручним школама, са посебним нагласком на допринос запошљавању младих и конкуретности бизниса.

Као потписник повеље о посвећености промоцији стручног и дуалног образовања и квалитету стручног образовања и праксе, на конференцији је учествовала Борка Вишнић, представник Синдиката образовања Србије, а у име Привредне Коморе Србије, такође потписника повеље, у раду скупа је учестовала Ана Стојановић.

Велики број учесника из читаве Европе, представници школа, ученика, наставника, привредних асоцијација, државних и стручних организација, било је у прилици да се упознају са досадашњим радом и залагањем великог броја европских институција, које су посвећене јачању стручног образовања и које су обезбедиле финансирање великог броја пројеката у овој области. Пошто је протекла година била посвећена промоцији мобилности, то је била и прилика да своја искуства саопште ученици који су били на пракси у другим земљама. Поред драгоцених позитивних искустава, изнели су и бројне проблеме са којима су се суочавали, али и значајну подршку коју су имали од организација које се на европском нивоу баве организовањем стручне праксе.

Пошто је ово била и последња конференција пред изборе за европски парламент који се одржавају у мају, за многе функционере у Европској комисији, ово је била и прилика да саопште своје резултате, идеје и намере и тиме се препоруче за подршку у предстојећим изборима.

Ту су били и представници социјалних партнера – организација послодаваца, школа, министарстава са једним циљем: да се унапреди мобилност и ученика и наставника и тиме популарише стручно образовање и пракса, као и размена искустава, која ће повећати могућност запошљавања младих.

У име европских синдиката, поред нашег, у раду конференције учествовала је Агнес Роман из ETUC-а и Јоаким Сантос из португалског синдиката. За нашу организацију је значајно да буде укључена у токове везане за стручно образовање и праксу, као и начине повезивања са привредом, како бисмо пратили и били укључени упримену Закона о дуалном образовању, који ступа на снагу почетком наредне школске године.

Један од резултата нашег учешћа је и позив на сарадњу организације Унисер из Италије, која у сарадњи са холандским организацијама реализује пројектне активности у области стручног образовања. Позив се односи на учешће Синдиката образовања Србије као придруженог партнера у реализацији пилот програма за стручне школе, којим је предвиђен студијски боравак наставника и ученика средњих стручних школа у земљама Западне Европе током трогодишњег трајања пројекта.

Б.В.