У „Службеном гласнику РС“ бр. 6 од 27.01.2023.године објављен је Посебан колективни уговор о измени и допуни Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, који је истог дана и ступио на снагу.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ