На нашу иницијативу, 23. Октобра 2019. године, одржан је састанак у Канцеларији за Косово и Метохију на ком су били присутни: председница СОС-а Валентина Илић, председник ССС КиМ Зоран Јефтић, Зоран Дробњаковић председник ПО образовања КиМ, Николина Маљковић правна саветница СОС-а, Слађана Марковић секретар Канцеларије и Ружица Милић сарадник.

Дугогодишњи проблем неисплаћених јубиларних награда, а сада правоснажних пресуда условио је домино-ефекат блокаде рачуна школа у јужној покрајини. Оно што су кључни проблеми у 104 наше школе је све мање деце на свим нивоима образовања, стручна незаступљеност, ненаменско усмеравање средстава из буџета РС на нивоу локалних самоуправа као и многобројни проблеми који су директно условљени политичком и демографском ситуацијом.

Након дугогодишњих покушаја да се успостави комуникација Канцеларије и синдиката направили смо основ будуће сарадње и пронашли адекватну особу задужену за образовање које је на себе преузела задатак да окупи представнике свих школа како би се решавали проблеми примене посебно ПКУ-а, проблеми превоза запослених и ђака, неисплаћених јубиларних награда као и измиривања рачуна школа, да би се избегле блокаде и покрили материјални трошкови.

Дошло се до цифре од 68 милиона за 2019. годину, те ће СОС и Канцеларија за КиМ предузети заједничке активности према правим адресама да би се обезбедила средства у локалним самоуправама за остваривање права запослених.