Дана, 08.04.2024. године у Министарству просвете потписан је Споразум о начину решења колективног радног спора између Синдиката образовања Србије и Министарства просвете чији је предмет закључивање Измена и допуна Посебног колективног уговора за високо образовање.

Синдикат образовања Србије је након више ургенција упућених Министартству просвете да се приступи закључивању Измена и допуна Посебног колективног уговора за високо образовање,  поднео и захтев Републичкој агенцији за мирно решавање спорова ради решења колективног радног спора, односно закључења Измена и допуна Посебног колективног уговора за високо образовање.

Испред Републичке агенције за мирно решавање спорова био је одређен миритељ, проф. др  Живко Кулић. Одржане су две расправе, 26.03. и 01.04.2024. године када је договорено да се донесе Препорука о мирном решавању колективног радног спора која ће обавезати уговорне стране да у року од 30 дана од дана закључења Споразума, приступе закључивању Посебног колективног уговора о изменама и допунама Посебног колективног уговора  за високо образовање. Споразум о начину решавања колективног радног спора је закључен и  потписан дана, 08.04.2024.године. Испред Синдиката образовања Србије, Споразум је потписала председница Одбора делатности за високо образовање, проф. др Марина Миленковић, а испред Министарства просвете, помоћник министра за високо образовање доц. др Александар Јовић. У Споразуму је наведено које одредбе Посебног колективног уговора за високо образовање се мењају и допуњују. Уговорне стране су на основу наведеног Споразума дужне да  најкасније у року од 30 дана од дана  закључивања, приступе закључивању Посебног колективног уговора о изменама и допунама Посебног колективног уговора за  високо образовање.

Текст Споразума можете преузети овде