Синдикат бугарских учитеља СБУ је координатор европског пројекта “Зелено образовање”. Партнери у пројекту су Синдикат образовања Србије и Синдикат образовања ФСЛИ из Румуније.

Основни циљ пројекта био је развој теоријско – практичног модела зеленог образовања, који су реализовали учитељи из партнерских земаља.

Модел је преведен на енглески језик и језике свих партнерских земаља.

Verzija na engleskom jeziku (osnovna verzija)

Verzija na bugarskom jeziku

Verzija na srpskom jeziku

Verzija na rumunskom jeziku

Пројекат финансира Европска комисија преко Програма  “Еразмус +.

Линкови за приступање приручнику:

Енглески језик 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Завршна конференција пројекта ће се одржати 8. јуна у Софији, где ће бити представљени укупни резултати пројекта “Зелено образовање” и примери добре праксе које могу примењивати учитељи у пратнерским земљама.