РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА

На основу члана 19 став 1, Закона о мирном решавању радних спорова (Сл. гласник РС, број 125/2004, 104/2009 и 50/2018), Синдикат образовања Србије као учесник у преговарању доставља

Предлог мирног решавања радног спора

  1. Колективни радни спор је настао у поступку преговарања за закључивање Анекса Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (Сл.гласник РС 21/2015 од 25.02.2015, ступио на снагу 5.3.2015.године и продужаван више пута).
  2. Поступак преговарања се одвијао у форми више састанака у периоду до априла ове године у просторијама ресорног министарства.
  3. Други учесник у поступку преговарања, Влада Републике Србије, односно Министарство просвете, науке и технолошког развоја, преузело је обавезу крајем маја текуће године, да достави предлог Анекса ПКУ како би се приступило завршним преговорима.
  4. Други учесник, Влада Републике Србије, односно Министарство просвете, науке и технолошког развоја, није до данас поступио у складу са преузетом обавезом, због чега је наступио колективни радни спор.
  5. Овај предлог за мирно решавање колективног радног спора је усвојен на седници Републичког одбора Синдиката образовања Србије одржаној 26.августа 2022. године.
  6. Овај предлог за мирно решавање колективног радног спора се доставља у законом утврђеном року.

 

ПРЕДСЕДНИЦА
Мр Валентина Илић

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ