У „Службеном гласнику РС“ бр. 88  од 19.10.2023. године објављен је Посебан колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, који ступа на снагу  дана 27.10.2023. године.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ