Инфо СОС:


      У понедељак дана 20.02.2017. године, одржан је састанак представника репрезентативних синдиката као и представника Министарства у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, а у вези са Нацртима Закона и то: Измена и допуна Закона о предшколском образовању и васпитању и Нацрту Закона о основном образовању и васпитању. Представници репрезентативних Синдиката изнели су своје примедбе на наведене Нацрте Закона. Још увек нису окончани састанци са Синдикатима у вези са Нацртом закона о основама система образовања и васпитања, те ће многе одредбе које ће бити унете у Закон о основном образовању и васпитању, зависити од усвојеног коначног текста Закона о основама система образовања и васпитања као „кровног“ Закона из области образовања и васпитања.

      У четвртак дана 23.02.2017.године заказан је нови састанак са Синдикатима у Министарству провете науке и технолошког развоја чија тема ће бити Нацрт Закона о изменама и допунама о средњем образовању и васпитању.