… из  наших синдикалних организација:

Уколико буде прихваћен нови Предлог наставног плана и програма за други циклус основног образовања, досадашњи изборни предмети постаће слободне активности. Надлежне институције, Министарство просвете и Завод за унапређивање квалитета образовања и васпитања, у медијима истичу да укидање изборних предмета неће угрозити фонд часова и плату наставника. С обзиром да јавност није упозната са новим начином финансирања слободних активности у основној школи, постоји оправдана сумња да ће овакве промене управо произвести нове технолошке вишкове.

О новим наставним плановима и програмима расправљаће се на седници Националног просветног савета, заказаној за 11. април 2017. године. Како истиче председник НПС Александар Липковски начин финансирања слободних активности би морао да буде прецизиран Правилником а КО ће и КАДА објавити поменути Правилник није познато.

Изборни предмет Хор и оркестар је у важећим Програмима за други циклус основног образовања заступљен и као додатни рад и као слободна активност. Из групе слободних активности које спадају у непосредан рад са ученицима до пре пар година Хор и оркестар је био једина активност која је улазила у редован фонд наставника музичке културе. Специфична природа ове школске „институције“ огледала се у окупљању великог броја ученика другог циклуса, презентацији културног живота школе током целе школске године и остваривању сарадње са другим институцијама, развијајући при том музикалност, естетске критеријуме, тимски рад, вршњачко учење и сарадњу. Неоспоран је утицај музике и заједничког музицирања на психолошки, социолошки и емоционални развој ученика. Према Предлогу новог плана и програма за 5. разред и цео други циклус основног образовања Хор и оркестар нису нашли своје значајно место у табели обавезних активности (ЧОС и физичке активности). Пошто су изостављени из табеле наставног плана и како није познато да ли је у изради нови Правилник о финансирању који дефинише слободне активности, сва је прилика да ће активност која масовно окупља и едукује нестати и уступити место другим активностима, чиме ће бити проширена листа технолошких вишкова. Држава ће тако јасно показати да култура и уметност нису њени приоритети, а да ученици, неке нове генерације, своје естетске критеријуме могу да изграде пратећи едукативне програме на медијима попут Парова, Фарме, разноразних Звезда и Звездичица.

Марија Мишић,

професор музичке културе и

председник Синдикалне организације ОШ Лазар Саватић Земун