Инфо СОС:

Поводом нашег Захтева од 8. септембра 2017. године, сутра, 14. септембра започињу преговори делегације Синдиката образовања Србије са представницима из МПНТР-а.

DOPIS MPNTR ZAHTEVI 8 9 17