Упоређујући податке са листа објављених 28.августа и податке од 22. септембра дошло се до броја од 1059 преузимања са Листе технолошких вишкова и 636 преузимања са Листе запослених са непуном нормом. на листи технолошких вишкова је било 4572 запослена, а данас их је 3513. На Листи непуних норми било је 7293, а данас их има 6656.